เทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย (Thailand International Balloon Festival)

1 พ.ย. 2555 - 31 ธ.ค. 2555


การแสดงแสงสีในรูปแบบต่างๆ ทั้งบอลลูน พลุสี และแสงไฟต่างๆ การแสดงของ วงโยธวาทิต การแสดง Drum line ที่มีชื่อเสียง


105/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50000

 
 
 ททท. สำนักงานเชียงใหม่ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง) +66 5324 8604, +66 5324 8607

_
_
Live Help